Zelfcoachspel

Spelend leren samenwerken & samenleven.
Speels zelfonderzoek.
ZelfCoachSpel

De naam “ZelfCoachSpel”

Zelf, coach en spel verwoorden de integrale drie-eenheid waarop het spel gestoeld is.

Zelf

Het ZelfCoachSpel is een tool voor zelfontwikkeling. Als middel om inzicht te krijgen in de eigen contextuele motieven, behoeften en krachten, biedt het tevens een platform om persoonlijke keuzes te maken en de zelfgekozen uitdagingen aan te gaan. Het principe werkt van binnen naar buiten. Wie zichzelf en zijn eigen kracht kent, weet beter om te gaan met de uitdagingen in de wereld rondom.
Sterke mensen zijn in staat sterke relaties en verbindingen aan te gaan. Dat is de reden om de aandacht op het individu binnen de groep te richten. Ieder persoon in team, organisatie, gezin of relatie krijgt met dit spel middelen voor zelfassessment, het stellen van meer intrinsieke doelen, zelfmonitoring en zelfevaluatie. Bij het ZelfCoachSpel wordt een unieke reflectie op de eigen situatie toegepast.

Coach

Het woord coaching komt uit het Engels en stamt van het woord coach, wat onder andere betekent koets, karos of bus. Coaching staat voor ergens naartoe leiden. Zoals uit het vorige al is op te maken, gaat het hier om zelfcoaching of misschien beter gezegd zelfsturing. Het ZelfCoachSpel sluit aan bij het tweede type coaching, dat hieronder beschreven wordt. Deze twee type coaches kunnen ons wat duidelijk maken over de positionering van het ZelfCoachSpel.

Type Coach 1 Type Coach 2
Kenmerken Kenmerken
 • Wil je vormen naar zijn ideaalbeeld
 • Bepaalt de norm: wat je moet leren, hoe je dat moet leren
 • Wil de perfecte vorm
 • Gaat uit van conformering
 • Straft en beloont
 • Stelt resultaat voorop
 • Oefent sterke controle uit
 • Werkt volgens strakke schema’s en limieten
 • Geeft drills en strakke oefeningen
 • Wil, dat jet het beste uit jezelf haalt
 • Geeft je een context of platform, waarin je kan leren en ontdekken wat je bijdrage kan zijn
 • Zoekt de diversiteit
 • Stelt creativiteit op prijs
 • Motiveert
 • Proces is belangrijk
 • Geeft vertrouwen
 • Ontdekken en proberen
 • Spel en reflectie
Gevolg Gevolg

Er is het nodige onderzoek gedaan naar deze uitersten van coaching. Voor het aanleren van eenvoudige vaardigheden zou men kunnen kiezen voor een coach van het type 1. Coach type 2 zal echter meer aandacht hebben voor de persoon en zijn methodiek daarop aanpassen. Het tijdsgewricht waarin we leven doet ook steeds meer een beroep op individuele zelfredzaamheid en aanpassingsvermogen van mensen. Daarnaast kan men zich ethische bezwaren voorstellen bij de aanpak van coach type 1. Mensen zijn geen machines. Stress en burn-out zijn een veelvoorkomend verschijnsel in onze samenleving. Het geven van speelruimte voor functioneren en leren van mensen in allerlei situaties is onontbeerlijk.
Aspecten als een stuk persoonlijke borging of verankering van vaardigheden en ontwikkeling worden inzichtelijk via ingebedde voormeting en een nameting. Met deze tools krijgt zelfcoaching meer body en impact.

Spel

Spelen is contact maken met jezelf en de uitdagingen in je context. Kinderen laten zich direct en op natuurlijke wijze inspireren door de omgeving, waarin ze zich bevinden. Leren gaat automatisch en is een nog authentiek proces, gestuurd door intrinsieke motivatie.
Als ze ouder worden, wordt er onopgemerkt geknabbeld aan het kind zijn en spelen. Voor velen van ons is dat een sluipend proces. Als volwassene heb je geleerd het kind in je te reguleren, in het ergste geval te onderdrukken of te ontkennen. Dat hele proces dreigt kleur, geur en passie te ontnemen aan onze activiteiten. Het ZelfCoachSpel geeft nieuwe prikkels, om te ontdekken en te experimenteren. Nieuw perspectief en creativiteit krijgen een kans door speelruimte.
De unieke mat en opstelling daagt intrinsiek uit tot speelse zelfreflectie.