Wie

Wie is de motor achter het  ZelfCoachSpel?

Jan_Frascati

Ik ben er sterk van overtuigd, dat spel of spelen voor mensen een noodzaak is om zich te kunnen blijven ontwikkelen en uit te drukken. Samen met een toenemend aantal ambassadeurs dragen we deze gedachte uit.
In een tijdsgewricht waarin veel van onze zelfredzaamheid wordt verwacht en waarin voortdurend aanpassing gevraagd wordt, mag spelen niet ontbreken. Sterker nog. Motivatie en passie zijn intrinsieke drijfveren, die gevoed worden door speelruimte en een uitdagend appel uit de omgeving. Wie kent niet die onbalans tussen te veel en te weinig uitdaging, of een te eenzijdig accent op ons als individu en groep. Onze speelruimte staat onder druk van economische belangen en reguleringsdrang.

 LinkedIn-profiel van Jan Schalkx weergeven Profiel van Jan Schalkx weergeven

Het idee en de ontwikkeling van het ZelfCoachSpel vindt zijn oorsprong in mijn loopbaan als docent, trainer, therapeut en consultant.
Ik ben sinds 1974 werkzaam in onderwijs en gezondheidssector. Daarnaast heb ik een twintigtal jaren als trainer en coach op het rugbyveld mogen staan.
Ik ben gecertificeerd ZKM-consultant.

Eigen kracht, vitaliteit, passie en verbinding en het gevoel erbij te horen, er toe te doen, mag in mensen niet ontbreken.
Dat mensen afhaken door eigen overtuigingen of een belemmerende omgeving is voor mij een stimulans om daar mee aan de slag te gaan.
Het is mijn passie nieuwe prikkels tot duurzaam perspectief in te brengen en aan te zetten tot zingeving.

Laten we meer gaan spelen met z’n allen. In spelen ligt een sterke motor om de voor ons liggende uitdagingen het hoofd te bieden.

It makes my heart tick.

Jan Schalkx

 

Kort opleidings-CV

  • ZKM-consultant  –  Opleiding ZelfKonfrontatieMethode en Waarderingstheorie, aangesloten bij de  VvZB (Vereniging voor ZKM Beoefenaars) en gehouden aan de NIP-code
  • DISC-gecertificeerd  –  Ensize International
  • Pedagogisch Master SEN  –  Seminarium voor Orthopedagogiek Hogeschool Utrecht
  • Open Universiteit Heerlen  –  12 modules Organisatiekunde

Links

 Naar boven