Weerstand in organisaties

Verloren energie binnen organisaties

Er kan binnen organisaties veel ingeregeld worden, maar als motieven van mensen niet aansluiten, dan trek je als management aan een dood paard. Al je pogingen hebben niet het gewenste resultaat.
Het motto is niet “energize your people”, maar sluit aan bij de energie die er is.

Managerskramp

Als zaken niet goed lopen of fout dreigen te gaan, zijn we maar al te snel geneigd in de regelmodus te schieten en protocollen en controlemechanismen in te stellen.
Deze “digitale” oplossing kan soms nodig zijn, maar is niet altijd en overal de oplossing. Jezelf erachter verschuilen, als je jezelf gecontroleerd voelt of onvoldoende kennis en ervaring hebt, is een valkuil.
Het zoeken naar wat jouw personeel in beweging brengt, de neuzen dezelfde richting in laten wijzen, betaalt zich dubbel en dwars terug.

Moed
Er is moed voor nodig om in de spiegel te kijken, fouten te durven maken en deze te herstellen en de menselijke maat te laten prevaleren.

Vaardigheid
Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap in je medewerkers en jezelf is een vaardigheid, die in dit tijdsgewricht van ons allen gevraagd wordt.

Maak kennis met “Nemotiveren”

Onder de naam “Nemotiveren” organiseren EssenceIAm en het ZelfCoachSpel regelmatig korte en krachtige interventies.

Onze kracht
Aansluiten bij de energie, die er toe doet!

Gevalideerde onderbouwing
Alle interventies zijn geïnspireerd op de gevalideerde Waarderingstheorie van prof. dr. Hubert Hermans. Deze theorie is ontwikkeld aan de Radbout Universiteit in Nijmegen. Daarmee is een basis gelegd voor gedegen onderzoek en ontwikkeling.
Voor veel professionals, onderzoekers  zowel als practitioners, is zij wereldwijd een inspiratiebron gebleken.

Persoonlijke aanpak en klik
Belangrijker dan welke methode of theorie is de persoonlijke klik. Deze krijgt bij ons de aandacht, die het verdient.
Wij sluiten aan bij de vraag van de klant en luisteren graag naar zijn behoefte.

Speels, kort en krachtig met begin en eindpunt

  • zelf-assessment
  • gepersonaliseerde rapportage
  • ervaren in diverse spelvormen
  • inzicht in persoonliijk perspectief

Maatwerk
Onze aanpak en programma’s zijn zodanig flexibel, dat voor ieder thema een oplossing mogelijk is.
Al uw vraagstukken, of dit nu verzet binnen een team, leiderschap, vitaliteit en ziekteverzuim betreft, krijgen in een dagdeel nieuw perspectief voor zowel individu als organisatie.

Follow-up & Onderhoud
Wij zorgen voor eventueel gewenste follow-up, die bij de situatie past.
Geen vaste trajecten met een standaard kostenplaatje, maar keuze uit een hele range aan mogelijkheden en wederom maatwerk, waar nodig.

Vragen?

Vraag het ons!

Wij organiseren graag tegen geringe kosten een inspirerende ochtend op uw lokatie.

Bert Holman
Jan Schalkx

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *