Notities over ontwikkeling

Jan_FrascatiZonder vallen en opstaan geen ontwikkeling

Je kan niet altijd meteen slagen. Sommige dingen  lijken vanzelf te gaan. Anderen gaan met vallen en opstaan. Menigeen, die leerde fietsen, heeft er geschaafde knieën aan overgehouden, maar is toch weer opgestapt.
De ervaring uitgedaagd, geprikkeld te worden tot ontdekken, ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, met oefenen, vallen en opstaan te slagen, is de kern van onze veerkracht en vitaliteit.

Ontwikkelen is een proces, geen resultaat

Topsporters zijn resultaatgericht, maar gaan zeer bewust om met het proces.
In dat proces worden rustmomenten versus inspanning afgewogen, haalbare doelen gesteld, discipline en oefenen vastgehouden, nieuwe technieken, tactieken en strategieën bedacht, geëxperimenteerd.
De sporter leert gaandeweg zijn eigen grenzen kennen.
Om dit lange tijd vol te kunnen houden, zal hij het plezier en de motivatie koesteren in zijn inspanningen.

Spel als vehikel voor ontwikkeling

De topsporter wordt gedreven door zijn liefde voor de sport en de ambitie zich daarin te ontwikkelen.
Dat is een spel. Kijk naar hoe kinderen zich ontwikkelen, als ze niet belemmerd worden of verkeerde sturing krijgen. Spel is het vehikel tot ontwikkeling en een levensbehoefte en voorwaarde tot zin, betekenis en gevoel van eigenwaarde en momenten van geluk.
Aan het ouder worden kleven verantwoordelijkheden, zorgen en plichten, die ons uit ons spel halen.
Ons werk wordt uitgehold door protocollen en regels, ons opvoedingssysteem en onderwijsbestel door allerlei conventies en normen.
De ernst dreigt de overhand te krijgen en recreatie wordt verbannen naar de vakantie of het weekend, met de teleurstelling van hoge verwachtingen.

Afgeregelde en normatieve maatschappij

Ontwikkeling is inherent aan leven.
Met teveel regels en protocollen, gestapelde wetgeving raken we verstrikt en verstikt. Ons levensspel leidt eronder.
Het is onze uitdaging, om door alle bomen in het bos het spel van ons leven te blijven zien, te genieten van onze kinderen, positief uitgedaagd te worden in werk, voldoende betekenis en bevrediging te vinden in dit leven en op duurzame wijze.
Aan het eind wil iedereen kunnen zeggen:

Het was de moeite waard!

Individuele motieven van autonomie en verbinding

Hoewel iedereen in wezen dezelfde basisbehoefte bezit is dit in de uitvoering en details voor iedereen anders. Waar de een van sport houdt, leest de ander liever een boek. Waar de een vooral sociaal bewogen is, zal de ander er solo op uit trekken met een tentje in de wildernis.

Zeggenschap
Ieder mens heeft behoefte aan zeggenschap over invulling van zijn leven. Kijk naar hoe pubers zich verzetten tegen regels en autoriteit. Dat is gezond, want ze leren voor zichzelf op te komen. Burgerlijke ongehoorzaamheid en anarchie hebben in het verkende hiervan een functie. Zij zijn tekenen om tot herpositionering en herstel van balans in geven en nemen.

Zin en betekenis
Daarnaast speelt het gevoel van verbinding een rol. Wat heeft zin en betekenis voor mij als persoon? Waar wil ik me aan verbinden, voel ik me aan verbonden?

Beiden zijn belangrijk voor duurzame keuzes, die we willen maken voor ons leven.

Delen is vermenigvuldigen

Wie zijn zorgen en behoeften deelt, kan antwoorden verwachten en wie uit compassie hulp biedt, zal dankbaarheid ontvangen.

 

ZelfCoaching 1 – ZelfCoaching

ZelfCoachingMat_Engels

Het ZelfCoachSpel gaat over zelfcoaching.
Maar wat is zelfcoaching? En kun je jezelf wel coachen? En hoe doe je dat dan? Wat heb je er voor nodig?

Zelfcoaching is een persoonlijk innerlijk proces

Het ondersteunt je bij jouw individuele fine-tuning op de wereld om je heen, hoe jij in de wereld wil staan en ermee verbonden wil zijn.
Dit is een proces, dat iedereen in meer of mindere mate in zich heeft en beheerst.
Mensen doen dit van nature al zonder erbij stil te staan, dat ze “zichzelf coachen”.

Als we het al van nature doen, waarom dan nog extra aandacht geven?

Daar zijn heel veel argumenten voor te bedenken. Ik zal hier een korte opsomming geven.

Op de allereerste plaats vind ik het leuk erover te schrijven. Hier spreekt mijn persoonlijke motief.
Coaching en zelfcoaching houdt mij al bezig vanaf  mijn jonge jaren als tiener. Het verwerven van zelfstandigheid, vrijheid en verbondenheid voor mijzelf en de behoefte mijn opgedane ervaringen en kennis te delen.
En hier dan de minder persoonlijke argumenten:

  • je kan het leuk maken door allerlei speelse vormen en oefeningen
  • het is een vaardigheid en dus trainbaar, je kan er beter in worden
  • het leidt tot zelfkennis en een gevoel van zelfcontrole
  • vervolgens weerbaarheid, vitaliteit, betrokkenheid en gevoel van welbevinden
  • het zou wel eens bij kunnen dragen aan een betere wereld, als we beter in ons vel zitten

Wat gaan we doen?

Ik ga hier een serie artikelen schrijven met tips, tools, theoretische overdenkingen, verwijzingen, inzichten, etc., waar jij je voordeel mee kunt doen. Niet iedere dag, maar met regelmaat. Ik zal het laten weten via FaceBook, LinkedIn en Twitter.
Ondertussen schrijf ik verder aan mijn boek, waarin alles nog eens selectief gebundeld zal worden.

Jij gaat, als je dat wil, daarmee op je eigen expeditie, een ontdekkingstocht in je innerlijke wereld en op zoek naar de kansen in de wereld om je heen. Je kan instappen wanneer je wil en terugkijken op wat er eerder is gepubliceerd. Freedom is all yours!
Vervolgens hoop ik, dat je reageert op de dingen die ik hier publiceer. Met je ervaringen, voorbeelden, kritiek, succesverhalen, mislukkingen, etc.
Ik ben benieuwd naar de dingen, die voor jou werken.

Stap 1

Coaching en zelfcoaching begint altijd met iets, dat je persoonlijk bezighoudt.
Een pijnlijke ervaring, een ongewenste situatie, een terugkerend probleem, een onzekerheid, een dilemma, zorgen, etc., maar ook een hoopvolle verwachting, een toekomstige situatie, een drijfveer, een uit te werken plan of een uitdaging.
Je kan het zo gek niet bedenken.

Tot zover

Volgende keer gaan we ons bezighouden met jouw ding.
Waar wil jij je mee bezighouden?
Dan kan je daar nu al over nadenken.