Notities over ontwikkeling

Jan_FrascatiZonder vallen en opstaan geen ontwikkeling

Je kan niet altijd meteen slagen. Sommige dingen  lijken vanzelf te gaan. Anderen gaan met vallen en opstaan. Menigeen, die leerde fietsen, heeft er geschaafde knieën aan overgehouden, maar is toch weer opgestapt.
De ervaring uitgedaagd, geprikkeld te worden tot ontdekken, ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, met oefenen, vallen en opstaan te slagen, is de kern van onze veerkracht en vitaliteit.

Ontwikkelen is een proces, geen resultaat

Topsporters zijn resultaatgericht, maar gaan zeer bewust om met het proces.
In dat proces worden rustmomenten versus inspanning afgewogen, haalbare doelen gesteld, discipline en oefenen vastgehouden, nieuwe technieken, tactieken en strategieën bedacht, geëxperimenteerd.
De sporter leert gaandeweg zijn eigen grenzen kennen.
Om dit lange tijd vol te kunnen houden, zal hij het plezier en de motivatie koesteren in zijn inspanningen.

Spel als vehikel voor ontwikkeling

De topsporter wordt gedreven door zijn liefde voor de sport en de ambitie zich daarin te ontwikkelen.
Dat is een spel. Kijk naar hoe kinderen zich ontwikkelen, als ze niet belemmerd worden of verkeerde sturing krijgen. Spel is het vehikel tot ontwikkeling en een levensbehoefte en voorwaarde tot zin, betekenis en gevoel van eigenwaarde en momenten van geluk.
Aan het ouder worden kleven verantwoordelijkheden, zorgen en plichten, die ons uit ons spel halen.
Ons werk wordt uitgehold door protocollen en regels, ons opvoedingssysteem en onderwijsbestel door allerlei conventies en normen.
De ernst dreigt de overhand te krijgen en recreatie wordt verbannen naar de vakantie of het weekend, met de teleurstelling van hoge verwachtingen.

Afgeregelde en normatieve maatschappij

Ontwikkeling is inherent aan leven.
Met teveel regels en protocollen, gestapelde wetgeving raken we verstrikt en verstikt. Ons levensspel leidt eronder.
Het is onze uitdaging, om door alle bomen in het bos het spel van ons leven te blijven zien, te genieten van onze kinderen, positief uitgedaagd te worden in werk, voldoende betekenis en bevrediging te vinden in dit leven en op duurzame wijze.
Aan het eind wil iedereen kunnen zeggen:

Het was de moeite waard!

Individuele motieven van autonomie en verbinding

Hoewel iedereen in wezen dezelfde basisbehoefte bezit is dit in de uitvoering en details voor iedereen anders. Waar de een van sport houdt, leest de ander liever een boek. Waar de een vooral sociaal bewogen is, zal de ander er solo op uit trekken met een tentje in de wildernis.

Zeggenschap
Ieder mens heeft behoefte aan zeggenschap over invulling van zijn leven. Kijk naar hoe pubers zich verzetten tegen regels en autoriteit. Dat is gezond, want ze leren voor zichzelf op te komen. Burgerlijke ongehoorzaamheid en anarchie hebben in het verkende hiervan een functie. Zij zijn tekenen om tot herpositionering en herstel van balans in geven en nemen.

Zin en betekenis
Daarnaast speelt het gevoel van verbinding een rol. Wat heeft zin en betekenis voor mij als persoon? Waar wil ik me aan verbinden, voel ik me aan verbonden?

Beiden zijn belangrijk voor duurzame keuzes, die we willen maken voor ons leven.

Delen is vermenigvuldigen

Wie zijn zorgen en behoeften deelt, kan antwoorden verwachten en wie uit compassie hulp biedt, zal dankbaarheid ontvangen.

 

ZelfCoaching 19 – Bepaal je eigen koers

ZelfCoaching – Bepaal je eigen koers100x100_NL

Als je in de ochtend wakker wordt. Wat drijft jou dan uit bed? De verantwoordelijkheid voor je gezin? De deadline op je werk? Je routine en discipline?
Of voel je je vol energie en in afwachting van wat deze dag je zal brengen?
In hoeverre voel jij, dat jouw leven voor jouw bepaald is in plaats van dat je er zelf de regie over voert?

 

Autonomie, verbondenheid en competentie

Het ontwikkelen van je talenten en competenties krijgt de meeste kans, als ze gestuurd worden door intrinsieke motivatie, ofwel je autonome verbondenheid met worstelingen en uitdagingen op je pad.

Duurzame keuzes

Wie duurzame keuzes wil maken in zijn leven, zal op genuanceerde wijze zijn persoonlijke omstandigheden en de waardering daarvan onder de loep willen nemen.
In deze cursus word je op geleide manier door je proces geloodst en vind je tips, die daarbij helppen.
De kern is en blijft gemotiveerd zelfonderzoek.

Koester je passie

We hebben allemaal onze redenen, waarom we ooit ergens mee gestart zijn. Wat was dat voor jou, als je kijkt naar fundamentele aspecten van jouw leven? Was dat uit passie, angst, de keuze voor zekerheid en veiligheid of was het pure beredenering?
Redenen, argumenten en overwegingen zijn zaken, die in je hoofd geformuleerd worden.
Wil dit nu ook zeggen, dat al je redenen een basis in je hoofd hebben?

Onder al je redeneringen, argumenten en overwegingen zit een onderstroom, die dieper gaat en gebaseerd is op basale menselijke drijfveren en behoeften.
Als je werkelijk kunt zeggen, dat je simpelweg liefde hebt voor wat je doet en dat je daardoor gedreven wordt, dan ben je een gelukkig mens. Dan zit je in je passie en is je passie je drijfveer.

  • Wat is de basis voor mijn verklaringen, waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe?
  • Waarop zijn mijn keuzes voor wat ik doe in dit leven gebaseerd?
  • In hoeverre ervaar ik liefde en verbondenheid voor wat ik doe?
  • Als ik met mijn  verstand weet wat me te doen staat, voelt het dan ook juist?

Breng je keuzes in het licht van verbondenheid

De behoefte in mensen om eigen beslissingen te nemen, is een belangrijke drijfveer. Het streven naar zelfstandigheid en autonomie is in ieder mens aanwezig. Het is de motor voor ontwikkeling van competentie en vaardigheden, dingen te kunnen en te weten.
Het krijgt pas betekenis in het licht van liefde en passie voor wat we doen. Dit is een tweede fundamentele drijfveer. Voelen we ons niet verbonden, dan wordt het leven hol, zinloos en kleurloos.

Tip

  • Houd in je dagboek bij wat voor jou van waarde is
  • Waar wordt jij warm van?
  • Wat voelt goed en juist voor jou?

Succes!