Speelse zelfreflectie

You must be the change you wish to see in the world.
Mahatma Gandhi

Speelse zelfreflectie

Het hart van het ZelfCoachSpel is speelse zelfreflectie. Op speelse wijze wordt de aandacht gevestigd op de eigen reacties, gevoelens, gedachten, wensen met betrekking tot een vraag of thema, dat iemand bezighoudt. Het ZelfCoachSpel helpt bij zelfreflectie op allerlei niveaus, cognitief, gevoelsmatig, qua verbeelding.

In alle veiligheid bepalen deelnemers zelf in hoeverre men zaken wil delen of voor zich houdt. Ieder gaat de  eigen uitdagingen aan en bepaalt zelf waarin men wil worden bijgestaan.

Binnen teams wordt samenwerking gefaciliteerd vanuit een win-win situatie, in gezin en relatie het samenleven.