Service

dilemmaZoek voor grote vraagstukken een oplossing als ze nog klein zijn.
Lao Tse

Als je met een ernstig probleem geconfronteerd wordt,
denk dan zeer goed na.
Is er een oplossing, dan heeft het geen zin u op te winden.
Is er geen oplossing, dan heeft het geen nut u op te winden.
Dalai Lama

Pas als de vraag helder is, komt de oplossing in beeld!
ZelfCoachSpel

 

Eerst het dilemma

Persoonlijke dilemma’s worden overal ervaren en door iedereen. Zij horen bij het leven.
Maakt niet uit of je manager bent van een grote organisatie, vragen hebt over de opvoeding van je puber, politieke beslissingen moet nemen, relationele problemen ervaart, een passende loopbaan zoekt, je werk niet meer leuk vindt, je twijfelt aan je eigen identiteit en geaardheid.

Pas als de vraag helder is, kun je aan de oplossing denken. Het onderzoek van de eigen vraag is de belangrijkste stap in het vinden van de passende oplossing. Die vraag is gebaseerd op de motieven van de vraagsteller.
Als die vraag niet goed vanuit een diepgevoelde behoefte geformuleerd wordt, is iedere oplossing slechts een pleister op de wonde en is de oplossing van korte levensduur.

Ken de motieven en behoeften achter je vraag, waardoor bijpassende mogelijkheden en kansen zichtbaar worden.
Het benoemen van de vraag is een belangrijk onderdeel van het ZelfCoachSpel. Het spel wordt aangeboden in een aantal trajecten met meer algemene problematiek, maar kan uiteraard op maat ingezet worden.

Aanpak

Het zou mooi zijn, als er kant en klare oplossingen waren voor ieder dilemma. We moeten je echter teleurstellen. Maar er is hoop. Er zijn een aantal manieren, om zaken aan te pakken.

Zie hier de mogelijkheden voor uw situatie