Organisaties

Uw medewerkers zijn de aanjagers en het smeermiddel van uw bedrijf.
Hun intrinsieke motivatie bepaalt de kwaliteit, klantvriendelijkheid, vitaliteit en overlevingskracht van uw organisatie, producten en diensten.

Alle modules voor team, management en individuele trajecten sluiten aan bij en maken gebruik van de al dan niet verborgen kennis, vaardigheden, talenten, krachten, kwaliteiten, waarden en normen, behoeften en motieven van de individuele werknemers.

Bij alle modules gaat het welzijn van uw medewerkers hand in hand met het welzijn van uw organisatie. In een gezond systeem zijn zowel herkomst als toekomstvisie helder, ervaren medewerkers een gevoel van balans en is er transparantie over verantwoordelijkheid en besluitvorming.

U kiest voor het ZelfCoachSpel, indien u gelooft in duurzaam innoveren en werkelijk wilt investeren in de eigen kracht van uw organisatie, producten, diensten en personeel.

 

Problemen zijn kansen in werkkleding.
H. Kaiser

Toepassingen voor teams
Toepassingen voor management
Individuele toepassingen
Uitvoeringen van het ZelfCoachSpel

 

 

TOEPASSINGEN VOOR TEAMS

Uw werknemer als ZP-er?

ZP-ers zijn zelfstandig opererende professionals in de markt. Zij onderhouden hun eigen professionaliteit en voelen zich verantwoordelijk voor eigen bestaan en business.
Personeel, dat partnerschap voelt voor uw onderneming, zal uw werk uit handen nemen.

Toepassing

 • U wil de zelfstandigheid van uw werknemers vergroten
 • U wil onaangebroken kwaliteiten en betrokkenheid van uw personeel naar boven laten komen

Inhoud

 • Onderzoek ondernemerskwaliteiten van uw personeel
 • Onderzoek mogelijkheden van gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld ondernemerschap

 

Uw team fris van start

Toepassing

 • U hebt een nieuw team
 • Uw team staat voor een nieuwe uitdaging
 • Uw team verandert van samenstelling
 • Uw team krijgt een nieuwe positie binnen uw organisatie

Inhoud

 • Kennismaking nieuwe collega’s en nieuwe situatie
 • Uitwisselen van bekende en verborgen competenties
 • Vitaliteit, eigen kracht en inspiratie aanspreken
 • Afstemming op elkaar en taken

Referentie
Peperkamp Coaching en Training
In het kader van een aanstaand project Turn Over is het team in gesprek gegaan over betekenis voor de eigen organisatie. Welke verwachtingen heeft iedereen en hoe worden posities binnen het team ingevuld, gebruik makend van elkaars competenties en krachten.

 

Senior & Junior

Toepassing

 • U zoekt samenwerking en afstemming tussen senior en junior
 • U wil een begin maken met mentoraat

Inhoud

 • Uitwisselen van competenties
 • Win-win onderzoek naar gebruik van elkaars competenties
 • Mentorschap

 

TransitieFoto

Toepassing

 • U heeft managementvragen rond ingrijpende organisatieverandering (cultuur, structuur, missie, etc.)
 • U heeft input voor nodig ondersteuningsprogramma’s (leiderschap, coaching, training)

Inhoud

 • Begeleiden acceptatieproces van verandering
 • Onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van medewerkers binnen de veranderingscontext
 • Vertaling naar een concrete vraag en beeld voor het verantwoordelijke management

Referentie
OmgevingsDienst NoordzeeKanaalGebied
De omgevingsdienst heeft als opdracht partijen, zoals gemeenten, waterschappen en veiligheidsdiensten rondom het Noordzeekanaal op elkaar af te stemmen. Dit is een ingrijpende reorganisatie, waarbij samenwerkingsverbanden, verantwoordelijkheden en middelen betrokken zijn. Het management wilde een plaatje van de ondersteuningsbehoefte van teams in het kader van leiderschapstrajecten en het begeleiden van weerstand.

 

TeamPower

Toepassing

Inhoud

 • Individueel assessment van vitaliteit, inspiratie en authenticiteit
 • Onderzoek naar verborgen competenties
 • Win-win onderzoek naar gebruik van elkaars competenties
 • Onderlinge afstemming

 

Preventie Stress & Burn-out

Toepassing

 • U constateert symptomen van stress en burn-out
 • U ziet graag vitaliteit, eigen kracht en zelfsturend vermogen bij uw werknemers
 • U bent op zoek naar oorzaken van stress en burn-out

Inhoud

 • Individueel assessment van vitaliteit, inspiratie en authenticiteit
 • Onderzoek naar verborgen competenties en krachten
 • Empowerment van het individu
 • Buddy-matching
 • TransitieFoto als input voor preventiemanagement

 

Andere teamthema’s

 • Het team als ondernemer
 • Vitaliteit
 • Inspiratie
 • Verborgen krachten
 • Plek binnen de organisatie

Naar boven

 

TOEPASSINGEN VOOR MANAGEMENT

Op weg naar ondernemerschap binnen de organisatie!

Uw organisatie heeft behoefte aan nieuw elan. Niet van bovenuit, maar vanaf de werkvloer. De rek is eruit. Uw weldoordachte interventies hebben niet het gewenste effect.

Toepassing

 • De mindset van uw management is onderdeel van het probleem.

Inhoud

 • Onderzoek naar de belemmerende factoren in de mindset van uw management
 • Onderzoek naar mogelijkheden
 • Acties!

 

Met visie de toekomst in!

Toepassing

 • U wilt de visie en missie verfrissen en/of aanpassen in het licht van veranderende context en inzichten

Inhoud

 • Waar komen we vandaan?
 • Onderzoek naar de mogelijkheden en behoeften in de markt
 • Bepalen van realistische uitdagingen
 • Afstemming in gedeeld visie en missie

 

De kracht van uw product of dienst?

Toepassing

 • U wilt uw product of dienst onder de loep nemen en revitaliseren

Inhoud

 • Onderzoek naar (verloren) kracht en betekenis van uw product
 • Onderzoek naar vraag en behoefte in de markt
 • Vertaling naar innovatieve mogelijkheden

 

Andere management thema’s

 • Management als team
 • Grenzen aan verantwoordelijkheid

Naar boven

 

INDIVIDUELE TOEPASSINGEN 

Individuele trajecten zijn altijd vraag-gestuurd en worden op maat aangeboden in combinatie met de ZKM.  De ZKM is een geleide zelfreflectiemethode, die naadloos aansluit bij het ZelfCoachSpel.

 

Snel los

Toepassing

 • U werknemer heeft een eenvoudige vraag waar hij met iemand onafhankelijk over wil praten
 • U wil voorkomen, dat uw werknemer vastloopt

Inhoudelijke thema’s

Met maximaal 3 gesprekken kan uw werknemer er weer tegenaan. Onderdelen van het ZelfCoachSpel, ZKM en andere methodieken zijn desgewenst inzetbaar.

 

Weg met die blokkade!

Toepassing

 • Uw werknemer loopt ondanks zijn kwaliteiten tegen hardnekkige blokkades aan

Thema’s die aan de orde kunnen komen

 

De wegen scheiden

Toepassing

 • Uw en uw werknemer missen de basis om met elkaar verder te gaan

Thema’s die aan de orde kunnen komen

 • Loopbaanperspectief van de werknemer

 

Zelfonderzoek met de ZKM

De ZKM is een geleide zelfreflectiemethode, die helderheid kan verschaffen in drijfveren, behoeften en kwaliteiten. Een gedegen methodiek, die 10 tot 20 uur inzet vraagt.

Naar boven

 

UITVOERINGEN VAN HET ZELFCOACHSPEL

ZelfCoachSpel Light

Wanneer u op een andere manier een dagdeel voor uw team of management wil organiseren dan gaat u voor ZelfCoachSpel Light. De deelnemers maken op een ontspannen manier kennis met het ZelfCoachSpel.

 • Zij krijgen een leuk moment aangeboden, waarin ze een eigen thema of vraag kunnen uitwerken
 • Men ervaart elkaar in een verrassende en verfrissende interactiewijze
 • De deelnemers krijgen enkele tools voor zelfcoaching mee naar huis

 

ZelfCoachSpel op Maat

U hebt een duidelijk thema, waar u met uw team of management mee aan de slag wil. Een en ander wordt van tevoren met u doorgesproken en vastgelegd in een plan. In dat plan wordt opgenomen:

 • Thema
 • Interventies
 • Tijdsduur
 • De mate waarin u op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen en eventuele bijschaving
 • Evaluatie

 

ZelfCoachSpel Licentie

Heeft u interne coaches, teamleiders of HR-personeel, die u een platform wil aanbieden waarop ze kunnen werken aan zingeving met personeel, dan kiest u hiervoor. Uw mensen krijgen een korte opleiding met een jaarlang ondersteuning en een pakket aan middelen.

Alles op een rijtje:

 • Een 3-tal opleidingsmomenten in dagdelen (max 12 personen)
 • Een 3-tal intervisiemomenten
 • Een jaarlang telefonische ondersteuning of per mail voor vragen en suggesties
 • Het complete pakket aan middelen (Speelmat ZelfCoachSpel, ZelfCoachBoekjes, KrachtKaarten, SpelArchetypenKaarten, stressballetjes, TransitieFoto, toegang digitale VitaliteistZoeker)

Naar boven