Opstellingsmat

De opstellingsmat.
Een holistische beleving
op cognitief, gevoelsmatig, energetisch en systemisch niveau.

ZelfCoachSpel

 Opstellingsmat

De opstellingsmat speelt een centrale rol bij het ZelfCoachSpel.

Vooraf wordt een thema of een vraag beschreven, dat als rode draad door het spel loopt.
Dit kan een individueel thema zijn, dat wel of niet binnen de groep speelt. Het  kan ook een groepsthema zijn, dat voor de hele groep van belang is.

Aan de hand van een kort vragenlijstje krijgen deelnemers inzicht in ervaren afhankelijkheid, machteloosheid, verzet, vrijheid, inspiratie en saamhorigheid met betrekking tot het thema of de vraag.

De resultaten uit het vragenlijstje corresponderen met verschillende posities op de mat. Deze voormeting is de input voor de startsituatie. In een eerste opstellingssessie lopen de deelnemers die corresponderende posities langs met de opdracht stil te staan wat het met hen doet. Welke sensaties, beelden, gedachten etc. komen er naar boven?
De techniek van mental contrasting brengt vervolgens de gewenste situatie in beeld.

Met behulp van interventies en spelvormen op en naast de mat, wordt het proces nu verder ondersteund. Er passeren meerdere opstellingen de revue. Deze nieuwe opstellingen voegen steeds iets nieuws toe aan inzicht en verandering.

De posities aan het eind van  het spel zijn input voor de nameting. Die nameting geeft vrijwel altijd een positieve ontwikkeling te zien. Mensen voelen zich authentieker en meer betrokken.

Een overzicht van voor- en nameting wordt gegeven in een transitiefoto, waarin de verandering zichtbaar is. Die transitiefoto biedt aangrijpingspunten voor beleid en verdere personeelsondersteuning.

Zie ook