Opstelling

De bevrijdende manier van systemisch waarnemen en handelen,
en de methode van opstellingen,
zien we als een zinvolle bijdrage aan de samenleving in al haar facetten.

Bert Hellinger Instituut Nederland

Opstelling

Een momentopname in een systeem, dat spanningen en verstoringen kan blootleggen.
Geleid door een bepaalde vraag of thema stellen de leden van het systeem zich op in een afgebakende ruimte.
De ruimte, de posities en de ervaringen van de deelnemers, geven inhoud aan de opstelling.
De opstelling biedt handvatten voor het hanteren van de energetische onderstroom, die met meer verstandelijke en talige benaderingen moeilijk te benaderen is.

Door middel van vragen en verschuivingen in de opstelling wordt een proces op gang gebracht, waarin gezocht wordt naar

  • een goede balans in het systeem van geven en nemen tussen deelnemers – wat is een goede verdeling?
  • een authentieke en gewaardeerde plaats voor deelnemers – hoe kan iedereen naar vermogen en wens functioneren?
  • een passende onderlinge hiërarchie – wie heeft de verantwoordelijke leiding?
  • een gedeelde ontwikkeling – waar komen we vandaan en waar gaan we heen?

In gezinssystemen kan dit een helende werking bevorderen. In organisaties en teams draagt het bij tot betere verhoudingen en effectief samenwerken.

Het ZelfCoachSpel maakt gebruik van een opstellingsmat, waarmee met eenvoudige oefening bij deelnemers het eigen proces hanteerbaar wordt.

Zie ook