Nameting

Meten is weten, gissen is missen.
Gezegde

Nameting

In het ZelfCoachSpel wordt op verschillende momenten gemeten, om de persoonlijke beleving ten opzichte van een bepaald thema helder te krijgen.
Middels nameting wordt inzichtelijk wat in diverse emotionele posities veranderd is.

  • Is er minder afhankelijkheid en meer zelfstandigheid?
  • Is het verzet overgegaan in een gevoel van meer saamhorigheid?
  • Wat is er over van de machteloosheid en wat is er aan inspiratie bijgekomen?

Die meting kan op ieder moment gedaan worden, vooraf, tussentijds en achteraf.
Het is een intrinsiek onderdeel van de methode om de deelnemers te ondersteunen in hun individuele proces. Nameting geeft een bevestigend beeld van beoogde verandering, wat intrinsieke borging en verankering versterkt.

Zie ook