Licentie-programma

Het licentie-programma is bedoeld voor professionals, die zich richten op empowerment en zingeving bij medewerkers, cliënten, leerlingen, specifieke doelgroepen en individuen.
In veel gevallen zal het gaan om coaches, facilitators, consultants, docenten/mentoren, HR-managers/leidinggevenden, therapeuten en andere professionals binnen het maatschappelijk domein.

Laat je eigen vaardigheden excelleren

Je ervaart een unieke manier om:

  • naar de klant, jezelf en de klant-coach-relatie te kijken
  • je eigen creativiteit als professional een nieuwe impuls te geven
  • de klant een techniek voor zelfontplooiing en empowerment mee te geven

Korte Training

Een korte training verschaft toegang tot het recht om het ZelfCoachSpel voor eigen toepassingen in te zetten tot een jaar na datum van afsluiting van de training.
Na een jaar vervalt niet het gebruik van het spel binnen de eigen context, maar wel de ondersteuning.
We verzorgen in-company trainingen, individuele en groepstrajecten voor specifieke doelgroepen en workshops ter kennismaking of voor gevorderden.

Lees meer over de inhoud van de licentie!

Maatwerk

Wij zijn ons bewust dat standaard-oplossingen beperkend zijn. Daarom gaan we graag in overleg over maatwerk voor uw persoonlijke situatie.
Indien u niet bekend bent met het ZelfCoachSpel, zult u merken dat er veel toepassingen en mogelijkheden zijn.

Verlenging van de Licentie

Licenties kunnen steeds voor een jaar verlengd worden en gaan altijd gepaard met een intervisiemoment.
Zo’n intervisiemoment is het moment, om je kennis te vernieuwen en nieuwe inspiratie op te doen, nieuwe prikkels te ontvangen.