Filosofie & Theorie

Denkraam
Marten Toonder

 

FILOSOFIE & THEORIE: het denkraam achter het ZelfCoachSpel

Vervreemding
Zingeving, eigen kracht, verbondenheid en inclusie
Theorie achter het ZelfCoachSpel
Modellen

Vervreemding

Volgens onderzoek behoren wij Nederlanders tot de meest gelukkige mensen ter wereld. Daarnaast hebben we per hoofd van de bevolking nog nooit zoveel medicijnen gebruikt, is depressie en stress een alledaags verschijnsel en zijn er nimmer in onze historie zoveel diagnostische etiketten op onze kinderen geplakt.
Waar komt deze discrepantie vandaan, vraag je je af.

In mijn filosofie is het gevaar van toenemende maatschappelijke tweedeling niet ondenkbaar. Niet alleen tussen arm en rijk, allochtoon en autochtoon. Ook tussen collegae, kinderen en ouders, jou en mij.
Er is dus kennelijk iets vreemds aan de hand. Toegenomen digitalisering, protocollen en hokjesdenken dreigen ons te maken tot nummers en automaten.
De hoeveelheid nieuwsprikkels, het voortdurend verleid worden door reclame- en promotie-activiteiten, het gevoel in die maalstroom mee te moeten, zet ons voortdurend onder druk.
We vervreemden van onszelf, van elkaar en van onze natuurlijke omgeving, tenzij we er zelf een halt toe roepen.

We kunnen dit ook omdraaien. Het vraagt moed, een nieuwe manier van denken over samenleven en samenwerken. Er zijn tekenen en initiatieven, die mij hoopvol stemmen. Lees het boek Society 3.0 van Ronald van den Hoff voor de nodige inspiratie en voorbeelden.

De mens staat niet ten dienste van economie of overheid. De mens is een sociaal dier, een denkend dier en een spelend dier en zijn leven krijgt betekenis en vorm in relatie tot zijn persoonlijke geschiedenis, context, behoeften en drijfveren.
Duurzame keuzes in waar we staan als mens in de relatie tot onszelf, de ander en de buitenwereld, vraagt om her bezinning op onze waarden.

Naar boven

Zingeving, eigen kracht en vitaliteit, verbondenheid en sociale inclusie

Het ZelfCoachSpel is een uiting van een stroming, die de mens met zijn behoeften aan spel en zingeving in sociale context weer centraal wenst te stellen. Onderlinge verbondenheid op basis van wat we als individu nodig hebben en niet wat we ons opgedrongen voelen door sociale media, overheid of economie.

Zingeving
Wat heeft mens zijn voor zin, als we overstelpt worden en onvoldoende vorm aan ons leven kunnen geven, privé, in opleiding of werk?
Zingeving vinden we als we diep in onszelf kijken en beseffen wat we nodig hebben als mens.

Eigen kracht en vitaliteit
Door middel van zelfreflectie ontwikkelt zich het zelfbewustzijn van persoonlijke drijfveren, behoeften en daaraan verbonden gewenste werkelijkheid.
Dit is ons startpunt voor ontplooiing van individuele kracht, het stellen van doelen op basis van fundamentele persoonlijke drijfveren, waarden, behoeften en het benutten van een voedend sociaal netwerk.

Verbondenheid
Teams, gezinnen, relaties vinden kracht en zingeving in de combinatie van individualiteit en verbondenheid.
Het zijn systemen, die hun richting vinden door insluiting van de aanwezige mogelijkheden en kansen.

Inclusie
Met toepassing van het ZelfCoachSpel wordt een statement gemaakt tegen exclusie.
Dat betekent, dat er oplossingen gezocht worden die de gezamenlijkheid benadrukken en een kans willen geven.

Naar boven

Theorie achter het ZelfCoachSpel

Het ZelfCoachSpel is gebaseerd op een combinatie van methodieken en theorieën, die in onderlinge samenhang de mens op  vele aspecten van zijn ervaringen prikkelen tot inzicht en actie.

  • Systemisch denken: werkend vanuit bijzondere opstellingsvorm (Bert Hellinger)
  • Oplossingsgericht: vertrekkend vanuit oplossingen (Insoo Kim)
  • Positief: uitgaand van kwaliteiten en kansen (Martin Seligman)
  • Cognitief: belemmerende overtuigingen onderzoekend (Aaron T. Beck)
  • Zelfonderzoek: persoonlijk levensverhaal betrekkend (Hubert Hermans)
  • Veranderingsmodellen: voor organisaties (Self-esteem van Kübler Ross &  Uitvoeringscurve van Satir)

Interessant en bruikbaar is de overlap tussen de Cirkel van Hubert Hermans en de curves van Kübler Ross en van Satir uit de organisatieveranderingshoek.
Zie de tekeningen hieronder.

Naar boven

Modellen

ZKM-cirkel

OrganisatieVerandering_ModellenOverlap

Naar boven