Literatuur

Visie-ontwikkeling en raamwerk

De filosofie en theorie achter het ZelfCoachSpel heeft een eigen pagina op deze site. Als er behoefte is meer hierover te weten te komen, dan raad ik u aan de literatuurlijst te bestuderen.

Ik ben in mijn loopbaan voortdurend bezig met zelfstudie voor visie-ontwikkeling op mijn vakgebied. Een groot aantal boeken hebben mij in meer of mindere mate gevormd bij de ontwikkeling van het ZelfCoachSpel.

Daarnaast zijn er boeken, die sterke herinneringen en beleving oproepen, als ik ze in gedachten heb. Zij hebben mijn denken fundamenteel beïnvloed door de inspirerende inhoud.

De meest recente titels

  • Society 3.0 – Ronald van den Hoff
  • Filosofie van de Waanzin – Wouter Kusters

Literatuurlijst ZelfCoachSpel

Volledige lijst op rangschikking

Ik ben een fervent lezer. Als ik kan, lees ik alles wat los en vast zit aan wat mij interesseert: filosofie, pedagogiek, psychologie, sociologie, organisatiekunde, training, coaching, lesgeven, therapieën, methodieken, diagnostiek. Eigenlijk alles wat met de menselijke ervaring en ontwikkeling te maken heeft, kan mijn belangstelling wekken. Vaak meander ik van het ene boek naar het andere, steeds weer geprikkeld door verwijzingen in het boek “at hand” of door opties die anderen aanvoeren.

Ik lees niet zo snel als mijn vrouw. Die scant de pagina’s en haalt de essentie en belangrijke details er direct uit. Ik sta er steeds weer versteld van, hoe zij dat voor elkaar krijgt in dat absurde tempo van haar. Haar geheugen is ook veel beter dan dat van mij. In haar werk is deze vaardigheid van  onschatbare waarde.

Ik ben een langzamere lezer. Ik moet soms een pagina of een hoofdstuk herkauwen om het me eigen te maken. Ik moet de tekst op me in laten werken. Het begint pas echt te leven, als het ergens de diepere regionen van mijn ziel beroert, als het ware een print achterlaat van een puzzelstukje van het grote vraagstuk dat het leven is.

Ik heb dan ook voortdurend verschuivende paradigma’s in mijn hoofd over hoe te leven, lief te hebben en te werken. Het lijkt een rationele benadering, maar is het niet. Als maar scherper komt er een soort van kern naar boven. Een set van waarden, die leiding geeft en mij sterkt in mijn keuzes, doen en laten.

Misschien moet ik het anders zeggen. Geen enkel boek is in staat in een klap een levensplan te verwoorden. Ieder goed boek legt echter wel iets bloot van een innerlijk, iets wat er al heel lang ligt, maar nog geen woorden heeft gevonden en met die woorden het daglicht en bewustzijn vindt. Niet alle boeken doen dat in even sterke mate, maar alle boeken op de lijst hebben op een of andere manier bijgedragen tot waar ik nu ben aangekomen. In die zin hebben ze ook allen betekenis gehad voor de ontwikkeling van het ZelfCoachSpel.

Er zijn boeken, die ik af en toe eens uit de kast trek, een enkel boek wordt opnieuw gelezen.
Alle boeken, die ik hier heb opgenomen, hebben op enige wijze mijn professionele loopbaan richting gegeven, mijn visie en persoonlijkheid mede gevormd.
Het samenstellen van deze lijst was op zich een ontdekkingsreis. Iets wat ik iedereen die veel leest kan aanraden. Je staat weer even stil bij wat je allemaal verwerkt hebt.

Ik sta open voor alle opbouwende aanbevelingen, opmerkingen, aanvullingen, tips, kritiek en correcties.
Verder wens ik je evenveel inspiratie en leesplezier als ik heb mogen beleven.

Jan