Professionals

De opstellingsmat van het ZelfCoachSpel is voor trainers en coaches een helder platform. Op dit platform kunnen persoonlijke vaardigheden excelleren en zijn naar behoeven en inzicht eigen modules toe te voegen.

De opstelling biedt zelfinzicht bij deelnemers en inclusie in groepen. De startsituatie aan de hand van een thema met een voor– en nameting van de ervaren emotionele posities van deelnemers, maakt verandering direct zichtbaar en invoelbaar.

 

De beste meester is degene, die leert van zijn leerlingen.
ZelfCoachSpel

Een vaardigheid beheers je, als je die kan overbrengen op de ander.
Onbekend

 

GRATIS WORKSHOP “KENNISMAKING MET HET ZELFCOACHSPEL”

Intro

De ervaring leert dat de opstellingsmat van het ZelfCoachSpel voor veel beroepsgroepen interessant kan zijn. Denk aan trainers, coaches, mentoren, docenten, opleiders, psychologen, therapeuten, pedagogen, etc.
Het biedt een bruikbaar platform om de eigen vaardigheden en kennis in te zetten.

Wat u kunt verwachten

  • U ervaart het spel aan den lijve in de opstelling op de opstellingsmat
  • U krijgt informatie over de achtergrond en de geschiedenis van het spel
  • U maakt kennis met enkele mogelijkheden van het spel en extra in te zetten attributen
  • U krijgt de ruimte om ervaringen en mogelijke toepassingen voor uw eigen praktijk te onderzoeken

Daarnaast levert de uitwisseling op zo’n workshop vaak nieuwe contacten op.

 

VERDIEPING ZELFCOACHSPEL

Intro

U werkt al met het spel en wil graag gebruik maken van de mogelijkheid om uit te wisselen met andere professionals.

Wat u kunt verwachten

  • Informatie over nieuwe toepassingen en ontwikkelingen
  • Onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen
  • Intervisie en persoonlijke professionaliteit

 

INSCHRIJVEN

Als u behoefte hebt aan kennismaking of verder verdieping, dan zijn er twee mogelijkheden.

  • U schrijft u in als individu en wordt op een wachtlijst geplaatst. Bij voldoende aanmelding krijgt u bericht.
  • U schrijft in als groep. U wordt benaderd om een workshop in te plannen, eventueel bij u op lokatie.

Maak voor inschrijving gebruik van de contactmogelijkheden.