Belangstelling voor het ZelfCoachSpel

Belangstelling voor het ZelfCoachSpel

De afgelopen maanden hebben we op onze site kunnen zien, waar de belangstelling van onze sitebezoekers naar uit gaat. Het is erg prettig om te zien, dat er vraag en nieuwsgierigheid is naar ons aanbod. Die trend zet zich door.
We hebben er hard aan gewerkt om dat zichtbaar maken op de site. Zie hiervoor Producten & Diensten.
En we beloven meer!

Veelbezocht

Naast de openingspagina is springen de volgende pagina’s en items er uit:

 • locus of control
 • speelse zelfreflectie
 • spelvormen
 • handleidingen
 • spelen met diverse kaarten
 • theorie en uitleg
Verbeteren

Het toegankelijk maken van de inhoud heeft op dit moment onze aandacht. Daarmee hopen we onze service aanmerkelijk te verbeteren.

Blijf ons volgen!

 

Spelen met gevoelens

Herkennen van je eigen gevoelens. Nuancering in intensiteit en diversiteit leidt tot meer veerkracht, zelfvertrouwen en gezondere sociale interactie. Dat is inmiddels al wel bekend.
Emodiversiteit wordt dit wel genoemd. Je totale repertoire aan gevoelens en emoties, die een plek krijgen in je persoonlijkheid, denken en handelen.

Modules en spelvormen van het ZelfCoachSpel

Alle modules en spelvormen van het ZelfCoachSpel ontwikkelen die emodiversiteit. Spelenderwijs leer je je gevoelens beter kennen. Vervolgens weet je ze beter te plaatsen binnen jouw situatie en omstandigheden.
Daar is niets moeilijks of ingewikkelds aan.
Het enige wat je nodig hebt, is de motivatie om je gevoelens te onderzoeken.
Overal toepasbaar, waar mensen wonen, werken en leven. Hieronder een kleine selectie.

Thuisgebruik & individueel
Team & organisatie
Professionals

 

ZelfCoachSpel als tool bij Zinvol Organiseren

Digitale Transformatie – Zo doe je datLogo_ZinvolOrganiseren
“Een niet-ICT-boek voor transitiemanagers in de (semi)publieke sector”
ZelfCoachSpel als tool bij Zinvol Organiseren. Het ZelfCoachSpel wordt expliciet genoemd in het boek als een van de tools. De zogenaamde “softe” kant van het sociale systeem krijgt hiermee aandacht en erkenning. Die is nodig voor het succes van digitale transformaties en andere transities.

Zinvol Organiseren

Op de website van Zinvol Organiseren wordt het nieuwe boek aangekondigd. Patricia Croese en Marjan Schils hebben hun inzichten en ervaringen op het gebied van ingrijpende en succesvolle digitale transformaties in dit boek gebundeld.logo-vakmedianet
Het wordt uitgebracht oor Vakmedianet.

Op de website

In het menu onder ZO werkt.

“Transities zijn vaak bedreigend. Mensen zijn bang om controle en verbinding kwijt te raken. Dat ondermijnt het borgingsproces. Het ZelfCoachSpel maakt deze behoeften concreet en inzichtelijk. Met de juiste erkenning kunnen transitiemanagers ze als krachtbron inzetten. Resultaten worden duurzaam. In de gereedschapskist zitten maatwerktools voor uiteenlopende situaties.”

Onderzoek jouw emodiversiteit

Emodiversiteit

Het vermogen je eigen gevoelens te herkennen in intensiteit en nuancering.
Deze vaardigheid is een belangrijke factor voor het ervaren van vitaliteit, veerkracht en welbevinden.
Emodiveristy-Jordi-Quoidbach-2014 

 

Onderzoek jouw emodiversiteit

Het ZelfCoachSpel is een toegankelijke en zeer krachtige manier om je emodiversiteit te onderzoeken.
Ga uit van iets, dat je bezig houdt. Het spelen met de kaarten en het speelbord zullen je helpen bij het blootleggen van de nuances in je gevoel, inzichten in je eigen omstandigheden stimuleren en keuzes en persoonlijke ontwikkeling steunen.

Ontwikkel jouw emodiversiteit

Het is onvermijdelijk dat jouw emodiversiteit zich verder ontwikkelt, als je met het ZelfCoachSpel speelt.
Regelmatig zelfonderzoek versterkt je vermogen je eigen gevoelens te herkennen en onderkennen.

Deel jouw innerlijke wereld met anderen

Door het spel in een vertrouwde sfeer met anderen te spelen, deel je toevoegende feedback aan elkaar.
Je krijgt allerlei inzichten over hoe anderen je zien. Dit kan je in je ontwikkeling enorm bekrachtigen.

Denk aan de samenwerking met je collega’s, ontdekken van nieuwe kanten van je partner, de gevoelsontwikkeling van je kinderen.

Emodiversiteit als voorwaarde voor functioneren

In onze complexe maatschappij is het IQ al langer geen voorspeller meer voor succes. In de huidige discussie wordt IQ tesamen met EQ en AQ genoemd.

Emodiversiteit ondersteunt veerkracht. Diezelfde veerkracht wordt als basis gezien van het AQ.
Dit zegt veel over de waarde van emodiversiteit.

 

Notities over ontwikkeling

Jan_FrascatiZonder vallen en opstaan geen ontwikkeling

Je kan niet altijd meteen slagen. Sommige dingen  lijken vanzelf te gaan. Anderen gaan met vallen en opstaan. Menigeen, die leerde fietsen, heeft er geschaafde knieën aan overgehouden, maar is toch weer opgestapt.
De ervaring uitgedaagd, geprikkeld te worden tot ontdekken, ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, met oefenen, vallen en opstaan te slagen, is de kern van onze veerkracht en vitaliteit.

Ontwikkelen is een proces, geen resultaat

Topsporters zijn resultaatgericht, maar gaan zeer bewust om met het proces.
In dat proces worden rustmomenten versus inspanning afgewogen, haalbare doelen gesteld, discipline en oefenen vastgehouden, nieuwe technieken, tactieken en strategieën bedacht, geëxperimenteerd.
De sporter leert gaandeweg zijn eigen grenzen kennen.
Om dit lange tijd vol te kunnen houden, zal hij het plezier en de motivatie koesteren in zijn inspanningen.

Spel als vehikel voor ontwikkeling

De topsporter wordt gedreven door zijn liefde voor de sport en de ambitie zich daarin te ontwikkelen.
Dat is een spel. Kijk naar hoe kinderen zich ontwikkelen, als ze niet belemmerd worden of verkeerde sturing krijgen. Spel is het vehikel tot ontwikkeling en een levensbehoefte en voorwaarde tot zin, betekenis en gevoel van eigenwaarde en momenten van geluk.
Aan het ouder worden kleven verantwoordelijkheden, zorgen en plichten, die ons uit ons spel halen.
Ons werk wordt uitgehold door protocollen en regels, ons opvoedingssysteem en onderwijsbestel door allerlei conventies en normen.
De ernst dreigt de overhand te krijgen en recreatie wordt verbannen naar de vakantie of het weekend, met de teleurstelling van hoge verwachtingen.

Afgeregelde en normatieve maatschappij

Ontwikkeling is inherent aan leven.
Met teveel regels en protocollen, gestapelde wetgeving raken we verstrikt en verstikt. Ons levensspel leidt eronder.
Het is onze uitdaging, om door alle bomen in het bos het spel van ons leven te blijven zien, te genieten van onze kinderen, positief uitgedaagd te worden in werk, voldoende betekenis en bevrediging te vinden in dit leven en op duurzame wijze.
Aan het eind wil iedereen kunnen zeggen:

Het was de moeite waard!

Individuele motieven van autonomie en verbinding

Hoewel iedereen in wezen dezelfde basisbehoefte bezit is dit in de uitvoering en details voor iedereen anders. Waar de een van sport houdt, leest de ander liever een boek. Waar de een vooral sociaal bewogen is, zal de ander er solo op uit trekken met een tentje in de wildernis.

Zeggenschap
Ieder mens heeft behoefte aan zeggenschap over invulling van zijn leven. Kijk naar hoe pubers zich verzetten tegen regels en autoriteit. Dat is gezond, want ze leren voor zichzelf op te komen. Burgerlijke ongehoorzaamheid en anarchie hebben in het verkende hiervan een functie. Zij zijn tekenen om tot herpositionering en herstel van balans in geven en nemen.

Zin en betekenis
Daarnaast speelt het gevoel van verbinding een rol. Wat heeft zin en betekenis voor mij als persoon? Waar wil ik me aan verbinden, voel ik me aan verbonden?

Beiden zijn belangrijk voor duurzame keuzes, die we willen maken voor ons leven.

Delen is vermenigvuldigen

Wie zijn zorgen en behoeften deelt, kan antwoorden verwachten en wie uit compassie hulp biedt, zal dankbaarheid ontvangen.

 

Weerstand in organisaties

Verloren energie binnen organisaties

Er kan binnen organisaties veel ingeregeld worden, maar als motieven van mensen niet aansluiten, dan trek je als management aan een dood paard. Al je pogingen hebben niet het gewenste resultaat.
Het motto is niet “energize your people”, maar sluit aan bij de energie die er is.

Managerskramp

Als zaken niet goed lopen of fout dreigen te gaan, zijn we maar al te snel geneigd in de regelmodus te schieten en protocollen en controlemechanismen in te stellen.
Deze “digitale” oplossing kan soms nodig zijn, maar is niet altijd en overal de oplossing. Jezelf erachter verschuilen, als je jezelf gecontroleerd voelt of onvoldoende kennis en ervaring hebt, is een valkuil.
Het zoeken naar wat jouw personeel in beweging brengt, de neuzen dezelfde richting in laten wijzen, betaalt zich dubbel en dwars terug.

Moed
Er is moed voor nodig om in de spiegel te kijken, fouten te durven maken en deze te herstellen en de menselijke maat te laten prevaleren.

Vaardigheid
Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap in je medewerkers en jezelf is een vaardigheid, die in dit tijdsgewricht van ons allen gevraagd wordt.

Maak kennis met “Nemotiveren”

Onder de naam “Nemotiveren” organiseren EssenceIAm en het ZelfCoachSpel regelmatig korte en krachtige interventies.

Onze kracht
Aansluiten bij de energie, die er toe doet!

Gevalideerde onderbouwing
Alle interventies zijn geïnspireerd op de gevalideerde Waarderingstheorie van prof. dr. Hubert Hermans. Deze theorie is ontwikkeld aan de Radbout Universiteit in Nijmegen. Daarmee is een basis gelegd voor gedegen onderzoek en ontwikkeling.
Voor veel professionals, onderzoekers  zowel als practitioners, is zij wereldwijd een inspiratiebron gebleken.

Persoonlijke aanpak en klik
Belangrijker dan welke methode of theorie is de persoonlijke klik. Deze krijgt bij ons de aandacht, die het verdient.
Wij sluiten aan bij de vraag van de klant en luisteren graag naar zijn behoefte.

Speels, kort en krachtig met begin en eindpunt

 • zelf-assessment
 • gepersonaliseerde rapportage
 • ervaren in diverse spelvormen
 • inzicht in persoonliijk perspectief

Maatwerk
Onze aanpak en programma’s zijn zodanig flexibel, dat voor ieder thema een oplossing mogelijk is.
Al uw vraagstukken, of dit nu verzet binnen een team, leiderschap, vitaliteit en ziekteverzuim betreft, krijgen in een dagdeel nieuw perspectief voor zowel individu als organisatie.

Follow-up & Onderhoud
Wij zorgen voor eventueel gewenste follow-up, die bij de situatie past.
Geen vaste trajecten met een standaard kostenplaatje, maar keuze uit een hele range aan mogelijkheden en wederom maatwerk, waar nodig.

Vragen?

Vraag het ons!

Wij organiseren graag tegen geringe kosten een inspirerende ochtend op uw lokatie.

Bert Holman
Jan Schalkx

 

Eenvoudig Beter Trofee VNG

OmgevingsDienst NZKG

De omgevingsdienst van het Noordzeekanaalgebied kreeg op 6 april jongstleden de Eenvoudig Beter Trofee uitgereikt door Minister Melanie Schultz van Haegen.

Nederland, Den Haag, 06-04-2016. Foto Wiebe Kiestra Bijeenkomst OIM, de Nationale Omgevingsagenda, de bestuurdersbijeenkomst in de Kookstudio aan de Televisiestraat in Den Haag.
Nederland, Den Haag, 06-04-2016. Foto Wiebe Kiestra
In het midden Minister Melanie Schultz met de medewerkers van de OD NZKG, die de kar getrokken hebben.

Meijers (algemeen directeur OD NZKG):
“We zien deze erkenning niet als een eindpunt, we blijven hard werken aan onze (digitale) dienstverlening. Deze prijs bevestigt dat we met onze digitale informatievoorziening en werkprocessen mooie stappen zetten in klantgericht en integraal werken. En daar ben ik ontzettend trots op.”

Zie ook Eenvoudige Beter Trofee VNG.

In anderhalf jaar een dergelijke transitie klaren is een hele klus. Naast de technische uitvoering is het wezenlijk belangrijk de neuzen in dezelfde richting te krijgen.

Het ZelfCoachSpel heeft een rol mogen spelen in het verbinden van medewerkers en teams in de samenwerking rond de transitie.
Onderliggend thema was de vraag:
“Hoe sta ik/staan wij in deze verandering en hoe draag ik/dragen wij op positieve wijze bij?”

Circa 12 teams hebben met gewenst effect het spel gespeeld.
Spelleiders waren Hanneke Koomans en Annette van den Bergh van de TransieProfessionals. Met inzet en deskundigheid hebben zij het juiste maatwerk hiervoor kunnen leveren.

 

Hoezo, gevoelens soft?

Over functionaliteit van gevoelens

Het niet uiten van je gevoelens leidt tot een gemankeerd engagement en verbinding met de wereld om je heen. Dit is in organisaties even evident als in privé-zaken. Alleen in dat laatste is het meer geaccepteerd. Een gezin wordt disfunctioneel genoemd, als er geen emotionele veiligheid is.

Gevoelens zijn uitingen van onze behoeften en drijfveren op het gebied van verbindingen met mensen en doelen, het streven naar een stuk zelfbepaling in de ons gegeven context en ontwikkeling van vaardigheden en kennis.

Binnen organisaties wordt verwezen naar resultaat- en inspanningsverplichtingen, waarvoor je betaald wordt. Je hebt een contract, waarbinnen een en ander is vastgelegd.
“Wat doen gevoelens er dan nog toe?”, zou je kunnen denken. Gewoon doen wat er is vastgelegd in je taakomschrijving en de protocollen en dan wordt je beoordeeld en eventueel betaald naar de mate, waarin je dit waarmaakt.

Binnen onderwijs doet zich hetzelfde fenomeen voor. Inspectie maakt cijfermatige resultaten tussen scholen bekend, waardoor scholen in een competitieve arena belanden. Als je onder het gemiddelde scoort, ben je kennelijk niet zo’n goede school. Niemand is daar ongevoelig voor.

Dit soort ver doorgevoerde controlemechanismes werken faalangst, ongezonde competitie, tweedeling en uitsluiting in de hand. Het gevolg zien we in verzet, depressie, overspannenheid en burn-out.
Binnen het onderwijs staan inmiddels ook onze leerlingen bloot aan dit gevaar. Van leraren wisten we dit al langer.

Herkennen, erkennen en waarderen van gevoelens

Er is niets aan de hand als alles goed gaat, totdat de eerste signalen van verminderde vitaliteit, verzet, desinteresse et cetera zich aandienen.
Bij grote veranderingen binnen organisaties, transities, toenemende prestatiedruk, maar ook gebrek aan uitdaging, ruimte om te spelen en te ontdekken, je zegje te doen en zelf in te richten, kunnen hiertoe leiden.

Organisaties die hier wel aandacht aan geven, erkennen dat gevoelens niet soft zijn, maar een harde werkelijkheid. Het draagt bij aan de prestaties en verminderd ziekteverzuim.
“Brood en spelen”, zoals bedrijfsuitjes zijn niet altijd voldoende. Zeker niet als ze bedoeld zijn, om het gepeupel rustig te houden.

 

Leiderschap

Leiderschap

Hot item

Leiderschap is een hot item.
Gezien de hoeveelheid leiderschapscursussen, stukken die erover geschreven worden en de leiderschapsgoeroes die hun zegje doen, is de belangstelling groot.
Natuurlijk leiderschap, geboren leider, autoriteit, formeel leiderschap, blauw, geel, groen, rood leiderschap en nog meer terminologie is terug te vinden in de literatuur en op het internet.

Laat me je een gewetensvraag stellen

Misschien heb je een dragende functie binnen jouw bedrijf, ben je manager, heb je een belangrijke positie.
Heb jij je wel eens afgevraagd wat voor leider jij bent?
Kijk dan eens naar de twee rijtjes hieronder. Je hoeft alleen maar eerlijk te zijn tegenover jezelf.

LeiderschapsMotief

Waarschijnlijk val je ergens in het midden. De meesten van ons herkennen van beide kanten wel iets.
Dat is ook geen ramp.
Maar wat voor leider zou je willen zijn?

Contextualiteit

Er is in het verleden veel geschreven over leiderschapsstijlen en tegenwoordig zien we veel cursussen, die ergens gebaseerd zijn op een bepaalde theorie of model van leiderschap.
In mijn optiek is leiderschap en de ontwikkeling daarvan een intern proces, dat gevoed wordt door de context.
Niet iets wat je altijd bent en blijft.
Leiderschap gaat over het voortdurend maken van situationele keuzes, het nemen van verantwoordelijkheid en passend gedrag daarbij. Zelfreflectie speelt daarbij een grote rol.
Wat is een leider zonder zelfreflectie eigenlijk?
Dat geldt niet alleen voor functioneel toegewezen leiders, zoals in organisaties, binnen politiek of teams, et cetera, maar ook voor informele leiders en iedereen binnen welke relatie of wat dan ook.
Mensen hebben nu eenmaal kwaliteiten, die tot iets kunnen “leiden”.

Emancipatie en empowerment

Gemeenschappen, samenwerkingsverbanden, organisaties, besturen, teams bestaan bij de gratie van individuen en hun betekenis wordt daar mede door vormgegeven.
Dit kan van ogenschijnlijk kleine betekenis zijn in het grote geheel. Toch vergeten we vaak, dat ieder bouwsteentje bijdraagt aan het succes van de gemeenschap en de erkenning van de zogenaamde grote leiders, die hierop voortborduren.
In een gemeenschap waarin men rekening met elkaar houdt, wordt het iedereen gegund ergens een “leidende rol” in te spelen en krijgt daarvoor ook de erkenning.

Duurzame samenleving en leiderschap

Ik mag hopen dat ons aller doel een duurzame samenleving is, waarin we met afstevenen op een gezonde en veilige toekomst en dus niet op een doemscenario uitkomen met elkaar.
Met die gedachten in het achterhoofd wil ik een aantal persoonlijke vragen met u delen over leiderschap.

Principiële vragen rond persoonlijk leiderschap
 • Hoe wil ik me verbinden met waarden, doelen, mensen en producten?
 • Hoe geef ik autonoom invulling aan mijn eigen rol en betekenis?
 • Welke vaardigheden heb ik en/of wil en kan ik ontwikkelen?
Contextuele vragen
 • Waar komen we/kom je vandaan?
 • Wat is voor ons/voor jou van duurzame waarde en betekenis?
 • Hoe willen we/wil jij terugkijken op de eigen geschiedenis
 • Waar liggen onze/jouw kansen en mogelijkheden in het hier en nu?
 • Hoe geven wij/geef jij vorm aan de toekomst beginnend in hhet hier en nu?
Systemische principes
 • Wat is de positie en geschiedenis van de mensen in je organisatie, samenwerking-/ samenlevingsverband?
 • Wat is de bestaansgrond?
 • Heeft iedereen een geaccepteerde en gewaardeerde plek?
 • Is er balans tussen geven en nemen?
Antwoord zoeken op deze vragen

Bert Holman en Jan Schalkx hebben een methode ontwikkeld, die je snel op het spoor zet van antwoorden. Wij geven regelmatig workshops middels onze methode “Nemotiveren” .
De methode is gebaseerd op de gevalideerde “Waarderingstheorie” van prof. dr. Hubert Hermans.

Volg onze aankondigingen op LinkedIn onder de kop “Nemotiveren” of klik hier op Nemotiveren als je meer wil lezen.
De methodiek is zeer flexibel, speels en krachtig. Over specifieke toepassingsbehoeften of vragen kunt u ons het beste mailen of bellen.

Bert Holman
06-36140962
Jan Schalkx
06-46080926

Jan Schalkx

“Nemotiveren” – Hoe & Wat?

WORKSHOP NEMOTIVEREN

Herken je volgende situatie?
 • Je bent al langer bezig met een vraag of thema, in werk op privé, maar het lukt je niet er je vinger op te leggen. Hoe zou het zijn als we de reden vanuit nieuw perspectief boven tafel kunnen krijgen, zodat we de oorzaak structureel kunnen aanpakken?
 • En wil je een succesvolle aanpak zonder vaagdoenerij? Onderbouwd, speels en handzaam?
Voor wie organiseren wij de workshop?
 • Professionals en ZZP’ers
 • (Startende) ondernemers en MKB’ers
 • (HR) Managers en leidinggevenden
Wat levert de workshop jou op?
 • Het brengt je drijfveren helder op tafel, zodat je bewuster kan handelen
 • Heldere nieuwe perspectieven voor succesvol(ler) handelen
 • Gestructureerde aanpak, gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde waarderingstheorie
 • Helder persoonlijk dashboard met inzicht gevende grafieken, gebaseerd op je onderliggende thema’s en patronen
 • Je gaat op basis hiervan krachtige en succesvolle keuzes maken en je handelen hierop baseren
Enkele reacties van deelnemers:

“Het geeft me inzicht in loslaten!”
“Gericht stilstaan in plaats van doordenderen”
“Het zet me weer in beweging”
“Inspirerend en zeer nuttig”

Wat gaan wij doen tijdens de workshop?
 • Voorafgaand aan de workshop wordt je onderzoeksvraag aangescherpt, en vul je online je persoonlijke Nemotiveer monitor1 in
 • Op basis van het dashboard onderzoeken we je vraag, daarbij wordt gebruik gemaakt van het Zelf

DashBoard_Nemotiveren

ZelfCoachSpel en het Gevoelenslabyrint
 • Gerichte aandacht voor meerstemmigheid en emo-diversiteit; een zeer effectieve manier om perspectief, motivatie en (veer)kracht te vergroten;
 • Je krijgt zicht op bewuste en onbewuste thema’s en patronen;
 • Je krijgt een duidelijk antwoord wat voor jou een gewenste ontwikkeling is.
Wie zijn de trainers?

Bert Holman: ZKM Coach
27 ervaring in consultancy, training & coaching

Jan Schalkx: ZKM coach
28 jaar ervaring in training, coaching & mentoring

Wanneer en waar?
 • In deze intensieve workshop bedraagt de groepsgrootte maximaal twaalf deelnemers
 • De eerstvolgende datum is 13 april 2016 (9:30-12:30)
 • Plek de Nieuwe Energie in Leiden.
 • De kosten voor deelname zijn € 97,- ex btw.
Aanmelden kan bij

Bert Holman – bert@essenceiam.nl
Jan Schalkx – jan-schalkx@hotmail.com

Voor meer info bel

06 36 14 09 62 (Bert)
06 46 08 09 26 (Jan).

Ter info hieronder het schema van de werkwijze

Schema_Nemotiveren

 

[1] de Nemotiveer monitor
een door Holman en Schalkx ontwikkeld meet- en ontwikkelinstrument, geïnspireerd op de wetenschappelijk onderbouwde waarderingstheorie.

Ik-posities in het ZelfCoachSpel

Ik-posities in het ZelfCoachSpel

Ik-Positie


In een klassiek gezin ben je misschien vader, kostwinner en partner tegelijk.
Die drie verschillende posities kun je totaal anders ervaren. Als kostwinner kun je jezelf competent voelen, terwijl je als vader wellicht tekort schiet en onzeker bent over je partnerschap.
In iedere sociale context hebben mensen minimaal een positie, die ze van nature hebben, kregen toegewezen of die ontstaan is.
In een vereniging of stichting onderscheiden we formele posities, zoals voorzitter, penningmeester, secretaris en leden van bestuur.  Ieder bedrijf kent een of meerdere eigenaren en afhankelijk van de situatie verschillende formele functies en posities.
In al die situaties is er ook nog gewoon de man of vrouw die je bent, ooit was, wil zijn of worden.

 

Meerstemmigheid en innerlijke dialoog

Je gedrag en reacties, emoties en gedachten kunnen per positie totaal anders zijn. Zij vertegenwoordigen meerdere manieren van zijn en beleven, die jij zelf meer of minder een plaats geeft om betekenis te geven aan jouw situatie.
Er spreken als het ware meerdere stemmen in jou, die om aandacht vragen. Die meerstemmigheid vraagt om een innerlijke dialoog, de afstemming van jouw belangen, wensen, behoeften en drijfveren.

ZelfCoachSpel

Met het ZelfCoachSpel heb je verschillende mogelijkheden, om je verscheidenheid aan persoonlijke Ik-posities en innerlijke meerstemmigheid bloot te leggen.

 • Wat wil je weten over jezelf?
 • Welke Ik-positie of -posities vind je interessant om te onderzoeken?

Hoe?

Check alle vorige artikelen over gebruik van diverse kaarten. Klik door naar Nieuws & Reacties

Have fun!