Betekenisgeving

The combination of a past moment + connection + present moment of experience creates a meaningful definition of the present situation.
Karl E. Weick (sociaal-psycholoog)

Betekenisgeving

Ons levensverhaal, geschiedenis, ervaringen en relaties kleuren onze huidige ervaring en beleving. Hierdoor geven wij betekenis aan het hier en nu.

Betekenisgeving is iets wat wij continu doen. Soms meer en soms minder bewust. Vaak zonder erover na te denken, doen en beleven we zaken op de automatische piloot. Tot we ergens tegenaan lopen en ons realiseren dat er iets met ons gebeurt, waar we niet zomaar aan voorbij kunnen gaan.

Dat is vaak een moment van bewustwording en herwaardering van betekenis. Dan checken we of onze persoonlijke waarden er nog toe doen en voegen desgewenst nieuwe betekenissen toe, die we waardevol achten.

Het regelmatig reflecteren op onze gevoelens, behoeften en dromen, maakt dat we minder vaak uit de pas lopen, meer in het hier en nu leven.

Zie ook